โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวากำลังก่อสร้างโรงครัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้สูงอายุและจัดทำโรงทานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้เมื่อมีความจำเป็น ตอนนี้ยังคงขาดเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์อีกหลายรายการ
วันที่โพส 2024-06-12 16:33:30

 ได้แก่ แผ่นบอร์ดปูพื้น แผ่นบอร์ดทำผนัง ประตู หน้าต่าง อ่างล้างจาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ฯลฯ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ จึงขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญใจเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโรงครัวตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “กองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา” ธนาคารกรุงไทย 768-0-26468-6  ขอขอบพระคุณ