โรงเรียนผู้สูงอายุราษฎร์บูรณะ ดนตรีไทยเบื้องต้น : พื้นฐานดนตรีไทย สัปดาห์ที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุราษฎร์บูรณะ
วันที่โพส 2024-05-22 16:21:10