ขอเชิญผู้สูงอายุ (ประเภททีม) ร่วมประกวด คลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 4 นาที "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี"
วันที่โพส 2023-12-12 14:51:11