1 ธันวาคม 2566 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติชุมชนเข้มแข็ง "มีดี" ในกิจกรรมคนไทยมีดีเฟสติวัล 2023
วันที่โพส 2023-12-02 13:55:09

 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่