เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล เป็นผู้แทนผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล พร้อมด้วย นายชวนนภัค ศิรินภัค ในฐานะผู้พัฒนา Sofeware ทำพิธีมอบระบบปฏิบัติธนาคารเวลา Time Bank ให้แก่ นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่นำร่องโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่บันทึกรายการ 19 กันยายน 2563 เวลา 10:27 น.